Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Remont i przebudowa budynku w Opolu ...

Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1

Dodano: 2018-06-19 14:44:19             Zmodyfikowano: 2018-07-05 08:03:38
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - Ogłoszenie nr G-225-01/18 z dnia 19.06.2018r. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1” Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty obejmuje udzielenie zamówienia w trybie art. 4d ust.1 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych - tj. z wyłączeniem stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie przywięzienne zakłady pracy, prowadzone jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane;
Termin składania ofert: 2018-07-23
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.