Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony na usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a i budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a
Dodano: 2012-11-29 15:14:16             Zmodyfikowano: 2012-12-11 12:58:54
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 i przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert: 2012-12-07
więcej


Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na części
Dodano: 2012-11-28 13:23:53             Zmodyfikowano: 2012-12-19 14:41:01
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: usługi sprzątania w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu, obejmuje trzy części: 1. 1.Część 1 zamówienia – usługi sprzątania budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19; 1. 2.Część 2 zamówienia – usługi czyszczenia dywanów i mebli tapicerowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy ul. Plebiscytowej 3a oraz przy ul. Ozimskiej 19; 1. 3.Część 3 zamówienia – usługi polimeryzacji posadzki granitowej w holu (wejście główne) budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 o powierzchni 40m2. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert: 2012-12-06
więcej


Przetarg nieograniczony na "Dostawę gazet, magazynów, czasopism, dzienników oraz wydawnictw promulgacyjnych do sądów okręgu opolskiego na 2013 rok"
Dodano: 2012-11-28 14:57:50             Zmodyfikowano: 2012-12-14 15:39:13
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje prenumeratę gazet, magazynów, czasopism, dzienników oraz wydawnictw promulgacyjnych, w wersji papierowej, zgodnie z wykazem ujętym w Załączniku nr 1 do oferty, od pierwszych do ostatnich numerów objętych planami wydawniczymi od 01.01.2013r. do 31.12.2013r, zgodnie z częstotliwością podaną przez wydawcę.
Termin składania ofert: 2012-12-06
więcej


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych dla sądów rejonowych okręgu opolskiego
Dodano: 2012-11-22 15:10:52             Zmodyfikowano: 2012-12-04 13:28:27
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do poszczególnych sądów rejonowych i w ilościach zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ, urządzeń komputerowych wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ (serwer Typ.1 - 8 szt., serwer Typ.2 - 2 szt., macierz dyskowa - 4 szt., biblioteka taśmowa - 6 szt.) o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 2012-11-30
więcej


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-10-26 14:23:42             Zmodyfikowano: 2012-11-06 15:23:46
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do siedziby Zamawiającego wszystkich urządzeń komputerowych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wszystkie urządzenia komputerowe, wymienione w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.); b) karta gwarancyjna do każdego urządzenia; c) każde urządzenie musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny. 6. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklaracje lub oświadczenie producenta o Zgodności CE, które należy dołączyć do protokołu odbioru technicznego. 7. Urządzenia komputerowe będące przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego – Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Warunki serwisu gwarancyjnego – określono w § 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
Termin składania ofert: 2012-11-05
więcej


Przetarg nieograniczony na usługi Akcji Zima 2012/2013 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania.
Dodano: 2012-10-18 15:35:33             Zmodyfikowano: 2012-11-13 13:12:11
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi Akcji Zima 2012/2013 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania, tj.: Zadanie nr 1 - usługi zimowego utrzymania chodników, ulic i parkingów wokół posesji Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz wokół posesji Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 2 - usługi odśnieżania dachów płaskich budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 3 - usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 4 - usługi czyszczenia rynien: budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynków Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a.
Termin składania ofert: 2012-10-26
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.