Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2013-10-30 16:14:18             Zmodyfikowano: 2013-11-19 15:31:54
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych z sądów okręgu opolskiego – (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 140 osób
Termin składania ofert: 2013-11-08
więcej


Przetarg nieograniczony "Usługi Akcji Zima 2013/2014 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz dla Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania”
Dodano: 2013-10-14 17:07:20             Zmodyfikowano: 2013-11-07 15:17:52
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi Akcji Zima 2013/2014 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania, tj.: Zadanie nr 1 – usługi zimowego utrzymania chodników, ulic i parkingów wokół posesji Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz wokół posesji Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 2 – usługi odśnieżania dachów płaskich budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 3 – usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 4 – usługi czyszczenia rynien: budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynków Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a.
Termin składania ofert: 2013-10-22
więcej


Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2013-08-09 20:10:41             Zmodyfikowano: 2013-09-20 16:51:07
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w każdym z chronionych budynków, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2013-08-27
więcej


Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2013-06-20 13:00:05             Zmodyfikowano: 2013-07-12 15:27:15
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia dla sędziów sądów okręgu opolskiego – (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 140 osób.
Termin składania ofert: 2013-06-28
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę - sprzedaż energii elektrycznej dla Sądu Okręgowego w Opolu w okresie do końca 2014r.
Dodano: 2013-06-13 15:38:10             Zmodyfikowano: 2013-06-13 15:39:54
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę - sprzedaż energii elektrycznej do budynków Sądu Okręgowego w Opolu w okresie do końca 2014r.
Termin składania ofert: 2013-06-07
więcej


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2013-01-31 15:30:47             Zmodyfikowano: 2013-02-13 14:46:47
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do siedziby Zamawiającego wszystkich urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego.
Termin składania ofert: 2013-02-08
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.