Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Całodobowa ochrona osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2011-03-10 15:37:45             Zmodyfikowano: 2011-04-05 14:51:39
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w chronionych budynkach, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim). Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy PZP zastrzega część przedmiotu zamówienia, której Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcom realizacji części zamówienia w zakresie monitoringu, bądź też realizacji jego części.
Termin składania ofert: 2011-03-24
więcej


Zapytanie o cenę poniżej 125.000 euro na dostawę wkładów drukujących dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2011-03-01 14:11:51             Zmodyfikowano: 2011-03-01 14:11:51
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Sądu Okręgowego w Opolu niżej wymienionych wkładów barwiących do drukarek laserowych, kserokopiarek, faksów.
Termin składania ofert: 2011-02-28
więcej


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na sprzedaż i dostawe materiałów biurowych i papierniczych oraz chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania
Dodano: 2011-02-04 16:08:15             Zmodyfikowano: 2011-02-17 14:55:22
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz artykułów chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania. Zadanie nr 1 – sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Sądu Okręgowego w Opolu. Zadanie nr 2 – sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu.
Termin składania ofert: 2011-02-14
więcej


Wyniki: 73 - 75 z 75
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.