Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na dostawę komputerów przenośnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2011-08-09 16:09:07             Zmodyfikowano: 2011-08-24 15:13:12
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do siedziby Zamawiającego 30 szt. komputerów przenośnych o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ
Termin składania ofert: 2011-08-17
więcej


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na dostawę mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2011-07-14 16:05:07             Zmodyfikowano: 2011-08-04 15:08:33
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, zmontowanie, a także rozmieszczenie mebli wymienionych w Wykazie wyposażenia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z Aranżacją wnętrz zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz ustawienie mebli w pomieszczeniach nieobjętych aranżacją przy uwzględnieniu zaleceń Zamawiającego. Szczegółowy opis techniczny wyposażenia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. Aranżacja wnętrz zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby meble były nowe, były wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążone prawem osób trzecich, a także aby spełniały wymagania dookreślone w Szczegółowym opisie technicznym wyposażenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję +- 1,5 cm wszystkich wymienionych w Szczegółowym opisie technicznym wyposażenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wymiarów zewnętrznych mebli. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę dopuszczalnej przez Zamawiającego tolerancji wymiarów zewnętrznych mebli, musi ona dotyczyć wszystkich mebli tworzących połączony zestaw w danym pomieszczeniu. Tolerancja nie dotyczy np. nogi wykonanej z blachy o gr. 2 mm ani grubości płyt. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych.
Termin składania ofert: 2011-07-22
więcej


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania
Dodano: 2011-07-12 14:06:47             Zmodyfikowano: 2011-08-04 15:37:10
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Określenie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia dla kuratorów sądów okręgu opolskiego - (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 160 osób; - Wstępny harmonogram szkolenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ; - Szczegółowy harmonogram obejmujący godziny poszczególnych pozycji będzie przekazany Wykonawcy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem realizacji. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w szkoleniu (tj. zmniejszenia kosztów noclegów, wyżywienia oraz serwisów kawowych), o czym poinformuje Wykonawcę nie później niż na dwa dni przed terminem szkolenia. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie kosztów szkolenia odbędzie się na podstawie rzeczywistego wykorzystania noclegów, wyżywienia oraz serwisów kawowych. - Stawka za jeden osobodzień (nocleg+śniadanie+obiad+kolacja) na jednego uczestnika szkolenia nie może przekroczyć kwoty brutto 200 zł. Do kosztów osobodnia nie wlicza się kosztów wynajęcia sal konferencyjnych oraz kosztów serwisów kawowych. W SIWZ dookreślono: - Wymagania dotyczące obiektu, w którym będzie organizowane szkolenie; - Wymagania dotyczące usług hotelarskich; - Wymagania dotyczące usług restauracyjnych; - Wymagania dotyczące sal konferencyjnych; 2. Określenie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia urzędników sądów okręgu opolskiego - (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 65 osób; - Wstępny harmonogram szkolenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ; - Szczegółowy harmonogram obejmujący godziny poszczególnych pozycji będzie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem realizacji. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób uczestniczących w szkoleniu (tj. zmniejszenia kosztów noclegów, wyżywienia oraz serwisów kawowych), o czym poinformuje Wykonawcę nie później niż na dwa dni przed terminem szkolenia. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie kosztów szkolenia odbędzie się na podstawie rzeczywistego wykorzystania noclegów, wyżywienia oraz serwisów kawowych. - Stawka za jeden osobodzień (nocleg+śniadanie+obiad+kolacja) na jednego uczestnika szkolenia nie może przekroczyć kwoty brutto 200 zł. Do kosztów osobodnia nie wlicza się kosztów wynajęcia sal konferencyjnych oraz kosztów serwisów kawowych. W SIWZ dookreślono: - Wymagania dotyczące obiektu, w którym będzie organizowane szkolenie; - Wymagania dotyczące usług hotelarskich; - Wymagania dotyczące usług restauracyjnych; - Wymagania dotyczące sal konferencyjnych; 3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia dla każdego z zadań osobno: - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Termin składania ofert: 2011-07-20
więcej


Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń z wymianą ślusarki okiennej aluminiowej i stolarki drzwiowej w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Opole ul. Ozimskiej 19
Dodano: 2011-06-06 20:08:16             Zmodyfikowano: 2011-07-01 13:35:13
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń z wymianą ślusarki okiennej aluminiowej i stolarki drzwiowej w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Opole ul. Ozimskiej 19 zgodnie z załączonym do SIWZ Formularzem cenowym - wycena ślusarki okiennej aluminiowej do wymiany (Załącznik nr 7 do SIWZ), Przedmiarami robót (Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Załącznik nr 9), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Termin składania ofert: 2011-06-27
więcej


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na dostawę zestawów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu.
Dodano: 2011-05-18 15:47:38             Zmodyfikowano: 2011-05-30 15:24:52
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, złożenie) do siedziby Zamawiającego 75 szt. zestawów komputerowych o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej zestawów komputerowych stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ
Termin składania ofert: 2011-05-26
więcej


Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2011-03-18 15:24:29             Zmodyfikowano: 2011-04-01 15:19:53
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia dla sędziów sądów okręgu opolskiego - (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia ok. 150 osób. Harmonogram szkolenia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert: 2011-03-28
więcej


Wyniki: 67 - 72 z 75
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.