Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Postępowania prowadzone w trybie ...

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”

Dodano: 2018-07-17 13:23:20             Zmodyfikowano: 2018-08-06 15:46:54
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót:roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych; zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; odbicie starych tynków; wykonanie wieńców żelbetowych stropu; montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; wykonanie nowego stropu z wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; montaż drzwi ognioodpornych; wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; wykonanie robót malarskich; demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie wykonanie pomiarów nowych instalacji elektrycznej; 4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-08-06
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.