Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Informacja o przebiegu I etapu konkursu ...

Informacja o przebiegu I etapu konkursu na wolne stanowisko pracy (umowa zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu) - K-1102-15/17

Dodano: 2017-10-06 13:07:21             Zmodyfikowano: 2017-10-06 13:07:21
Rejestr zmian
K-1102-15/17
ZAWIADOMIENIE
dotyczące konkursu na zastępstwo urzędnika
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
(w wymiarze ½ etatu)
w Sądzie Okręgowym w Opolu
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na wolne stanowisko pracy (umowa na zastępstwo w wymiarze ½ etatu) – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
  1. Reszczyńska Maria
  2. Wołoszyn Paulina
  3. Zazulak Agnieszka
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 13 października 2017 r.,  godzina 8.00, w gmachu budynku Sądu Okręgowego w Opolu, ul. Plebiscytowa 3a, III piętro, sala 312.
I. Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 8.00:
       Etap ten będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi komputera oraz umiejętności szybkiego pisania na komputerze, z zachowaniem zasad ortografii
i interpunkcji.
       Po uzyskaniu co najmniej 6 punktów z wiedzy praktycznej kandydat zostanie zakwalifikowany do etapu trzeciego, maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10.
Sprawdzian umiejętności przeprowadza się po nadzorem co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
II. Etap trzeci.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00:
Nastąpi przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs oraz wiedzy z zakresu wymienionych
w ogłoszeniu ustaw i rozporządzeń. 
Możliwa jest inna godzina rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.
Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych
w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata
z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.