Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Zawiadomienie dotyczące ustalenia ...

Zawiadomienie dotyczące ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, a także informacja odnośnie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Opolu

Dodano: 2018-06-13 15:33:06             Zmodyfikowano: 2018-06-13 15:33:06
Rejestr zmian
Opole, 13 czerwca  2018 r.

K-1102-11/18

Z A W I A D O M I E N I E
Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej dokumentacji do drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy, zakwalifikowały się osoby:
  1. Aleksandra Bujak
  2. Emiliana Janik
  3. Agnieszka Kotlarek
  4. Katarzyna Szczepańska
  5. Agnieszka Broncel
  6. Joanna Dylong
  7. Maria Reszczyńska
Nie zakwalifikowała się Katarzyna Drozd.
Termin drugiego etapu konkursu (test wiedzy z przepisów prawa podanych poniżej oraz praktycznego sprawdzenia umiejętności szybkiego pisania na komputerze odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r ., godzina 8:00, w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ulicy Plebiscytowej 3a, sala konferencyjna nr 312, natomiast termin trzeciego etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) również przewidziany jest na dzień 20 czerwca 2018 r ., po zakończeniu drugiego etapu.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej;
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  • ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.
 


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.