Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Informacja o przebiegu I etapu konkursu ...

Informacja o przebiegu I etapu konkursu na wolne stanowisko radcy prawnego - K-1102-9/17

Dodano: 2017-08-09 15:02:48             Zmodyfikowano: 2017-08-09 15:02:48
Rejestr zmian
K-1102-9/17
ZAWIADOMIENIE
dotyczące konkursu na wolne stanowisko radcy prawnego 
w Sądzie Okręgowym w Opolu
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy – jedno wolne stanowisko radcy prawnego - do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Antonina  Dankowska
2. Małgorzata  Góreczna
3. Karolina Małysiak
4. Andrzej Miśko
5. Ewa Piechota - Oloś
6. Kamil Sidzina
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 17 sierpnia 2017 r., o godzinie 9:00, w gmachu budynku Sądu Okręgowego w Opolu, ul. Plebiscytowa 3a, III piętro, sala 312.
Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 9:00:

Niniejszy etap będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydata. 

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

Etap trzeci:
Rozpoczęcie o godzinie 11:00:
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.
Możliwa jest inna godzina rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych.

          Na zarządzenie komisji
                 Kornelia Sollorz
                sekretarz komisji


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.