Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Informacja o przebiegu I etapu konkursu ...

Informacja o przebiegu I etapu konkursu na staż urzędniczy - stanowisko stażysty K-1102-10/17

Dodano: 2017-08-09 13:46:18             Zmodyfikowano: 2017-08-09 13:46:18
Rejestr zmian
K-1102-10/17
ZAWIADOMIENIE
dotyczące konkursu na wolne stanowisko stażysty  
w Sądzie Okręgowym w Opolu
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Żaneta Byra
2. Maria Iwańska
3. Natalia Kędzior
4. Michaela Komor
5. Rafał Mikołajewicz
6. Patrycja Piwowarska
7. Karolina Pleskot
8. Magda Pośpiech
9. Katarzyna Sambor
10. Agnieszka Wider
11. Magda Wieczorek
12. Aleksandra Zarek
13. Magdalena Zawadzka
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 16 sierpnia 2017 r.,o godzinie 8:00 , w gmachu budynku Sądu Okręgowego w Opolu, ul. Plebiscytowa 3a, III piętro, sala 312.
Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 8:00:
Niniejszy etap będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydata. W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie test składający się z 20 pytań, ze znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie oraz nastąpi weryfikacja umiejętności obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na komputerze pod dyktando, z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji.
  
Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.

Etap trzeci:

Rozpoczęcie o godzinie 10:00:
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs oraz wiedzy z zakresu Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316).
Możliwa jest inna godzina rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego.

             Na zarządzenie komisji
                 Kornelia Sollorz
                 sekretarz komisji


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.