Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Rzecznik Prasowy Informacje prasowe

Informacje prasowe


Mediacje karne po nowemu
Dodano: 2015-09-11 13:57:01             Zmodyfikowano: 2015-09-11 13:57:01
Rejestr zmian
Najnowsze zmiany przepisów dotyczących mediacji karnych wzbudziły duże zainteresowanie mediatorów. Omówiono je podczas Salonu Mediatora 10 września 2015 r.
Koordynator ds. mediacji sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu okręgowego zwróciła uwagę iż do dnia 30 września zostanie zweryfikowany wykaz osób  godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu. Zachęcała także mediatorów, spełniających warunki, aby ubiegali się o wpis do wykazu. Jest to ważne, gdyż aktualnie obserwuje się duże zainteresowanie mediacjami karnymi. Gość Salonu prokurator Wojciech Dudek, koordynator  ds. mediacji Prokuratury Okręgowej w Opolu zauważył, iż po zmianie przepisów,  w ciągu miesiąca, w jednej tylko Prokuraturze Rejonowej w Brzegu skierowano do mediacji karnej więcej spraw niż dawniej w ciągu półrocza. Omówił także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716), które reguluje wiele spornych do niedawna kwestii. Wraz z nowelizacją kodeksu karnego, dzięki dodaniu art. 59a k.k. możliwe jest w pewnych sytuacjach umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego, jeżeli sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. To powinno być zachętą dla prokuratorów, policjantów, a przede wszystkim – podejrzanych, by korzystać z mediacji karnych.
więcej

Wrześniowy Salon Mediatora
Dodano: 2015-09-04 15:02:41             Zmodyfikowano: 2015-09-04 15:02:41
Rejestr zmian
Wrześniowy Salon Mediatora
Najbliższe spotkanie Salonu Mediatora odbędzie się w czwartek 10 września o godz. 17.00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu ul. Katowicka 55 (I piętro, sala im. Eugeniusza Kantora). Wiodącym tematem spotkania będą mediacje karne. Prokurator Wojciech Dudek przeprowadzi  szkolenie dla mediatorów na temat  znowelizowanych przepisów dotyczących mediacji karnych.
Druga część spotkania będzie dotyczyć przygotowań do obchodów tegorocznego Dnia Mediacji - 15 października. Omówione zostaną także sprawy bieżące, w tym dyżury mediatorów w Sądzie Okręgowym w Opolu.
więcej

Mąż odpowiada za zabójstwo żony
Dodano: 2015-07-21 15:21:05             Zmodyfikowano: 2015-07-21 15:21:05
Rejestr zmian
W dniach 27-28 lipca 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Opolu odbędzie się proces 48-letniego Romana W. , oskarżonego o to, że 16 lutego 2015 r. w Lewinie Brzeskim, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej żony Aliny W., poprzez duszenie  (zatykanie naturalnych otworów oddechowych i uciskanie na szyję) spowodował jej zgon., tj. o czyn z art. 148 par. 1 k.k.
więcej

Uroczyste otwarcie Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2015-06-30 15:36:45             Zmodyfikowano: 2015-06-30 15:36:45
Rejestr zmian
Z dniem 1 lipca 2015 r. zostanie przywrócony Sąd Rejonowy w Głubczycach. O godzinie 10.00 wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska dokona uroczystego otwarcia.
Głubczycki sąd jest jednym z 34 sądów rejonowych w Polsce, przywróconych w związku z tzw. reorganizacją małych sądów. Dnia 1 stycznia 2013 roku  został zlikwidowany i przekształcony w wydział zamiejscowy Sądu Rejonowego w Prudniku, podobnie jak SR w Oleśnie, który stał się wydziałem zamiejscowym SR w Kluczborku. Stało się tak na mocy decyzji ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. W całej Polsce przekształcono w sumie 79 sądów. Z kolei odtwarzanie sądów rejonowych jest konsekwencją tzw. prezydenckiej noweli ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości.
W pierwszym etapie, z dniem 1 stycznia 2015 r. na mapę sądownictwa wróciło 41 sądów rejonowych, w tym SR w Oleśnie. W drugim etapie, z dniem 1 lipca 2015 r., wracają kolejne 34 sądy. W sumie, w dwóch etapach, powołanych na nowo zostanie 75 sądów rejonowych.
więcej

Poprawczak dla nieletniego zabójcy
Dodano: 2015-06-23 15:17:28             Zmodyfikowano: 2015-06-23 15:17:28
Rejestr zmian
Mimo drastyczności zbrodni 15-letni sprawca powinien odpowiadać za swój czyn jak nieletni – uznał Sąd Okręgowy w Opolu i zastosował wobec Mateusza N. środek poprawczy do 21 roku życia. Sąd Okręgowy w Opolu zakończył 23 czerwca 2015 r. trwający blisko 2 lata proces Matusza N. z Tarnowa Opolskiego, który odpowiadał za zabójstwo  sąsiada.
więcej

"Wspólnie przeciw dyskryminacji"
Dodano: 2015-06-02 14:39:54             Zmodyfikowano: 2015-06-02 14:39:54
Rejestr zmian
Opolscy sędziowie wraz z organizacjami pozarządowymi wzięli udział w warsztatach dotyczących stosowania prawa antydyskryminacyjnego w praktyce sądowej.
„Wspólnie przeciw dyskryminacji” to projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS wraz z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem spotkania, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w Opolu jest wymiana doświadczeń między sędziami, a organizacjami obywatelskimi. Omówione zostały praktyczne aspekty udziału organizacji obywatelskich w postępowaniach sądowych, bariery i problemy. Okazało się, że wielką barierą jest np. udział osób głuchych w postępowaniach sądowych i administracyjnych, gdyż głuchota prowadzi do trudności w opanowaniu języka polskiego, inaczej mówiąc, osoby głuche właściwie nim nie władają. Tymczasem sędziowie, prowadząc postępowanie z udziałem takich osób w charakterze stron, nie biorą tego pod uwagę i nie zwalniają z ponoszenia kosztów tłumacza języka migowego.
Grupą dyskryminowaną są także niepełnosprawni, zwłaszcza osoby chore psychicznie, dzieci oraz kobiety, przede wszystkim w miejscu pracy. Obecni podczas konferencji sędziowie przekonywali, że z przejawami dyskryminacji należy walczyć i duża w tym rola organizacji pozarządowych, które mogą przystępować do udziału w postępowaniach sądowych i wyjaśnić sądowi specyficzne problemy danej grupy, np. osób chorych psychicznie. Mogą także robić to, czego nie wolno sędziom, którzy muszą pozostać bezstronni, czyli podpowiedzieć możliwość przyznania pełnomocnika z urzędu.
- Z przejawami dyskryminacji należy walczyć i można to robić na drodze sądowej – przekonywała przedstawicieli organizacji pozarządowych sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS i jednocześnie wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu.

 
więcej

Wyniki: 31 - 36 z 94
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.