Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Rzecznik Prasowy Informacje prasowe

Informacje prasowe


Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-01 14:24:58             Zmodyfikowano: 2016-03-01 14:25:53
Rejestr zmian
W celu prawidłowego poinformowania opinii publicznej o okolicznościach sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary skazanemu Robertowi K., wobec pominięcia w debacie publicznej podstawowych faktów, przedstawiam tezy zwarte w stanowisku sędziego wizytatora ds. karnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, omawiające wyniki lustracji przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez wizytatorów Sądu Okręgowego w Krakowie . Lustracja nie wykazała żadnych uchybień po stronie sądu penitencjarnego w Opolu.
1. Fakt wystąpienia przez dyrektora zakładu karnego z wnioskiem o udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary z uwagi na stan zdrowia oznacza, iż dyrektor zakładu karnego nie jest w stanie w ramach swoich obowiązków i uprawnień, przy współdziałaniu z pozawięzienną służbą zdrowia zorganizować leczenia operacyjnego bez przerwy w karze, np. pod konwojem i nadzorem służby więziennej (art. 115 § 5 kkw, § 4 Rozporządzenia MS i MZ z dnia 9 maja 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 547. Skoro u skazanego stwierdzono ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary, a więc dalszy jego pobyt w zakładzie karnym mógł spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, a jednocześnie nie było możliwości wykonania operacji okulistycznym w zakładzie karnym (brak takiego oddziału szpitalnego po likwidacji Oddziału Okulistycznego w Zakładzie Karnym w Bytomiu, zachodziła konieczność udzielenia przerwy w karze.
2. Skoro zachodziły podstawy do obligatoryjnej przerwy w karze, to sąd penitencjarny nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
3. Przy obligatoryjnej przerwie w odbywaniu kary sąd nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
4. Sąd penitencjarny nie może polecić innym organom sprawowania nadzoru lub kontroli nad osobą przebywającą na przerwie w karze, gdyż brak ku temu podstaw prawnych. Organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji), a sąd może wydawać polecenia policji lub innym organom tylko w wypadkach określonych w ustawie (art. 93 § 4 k.p.k.)
5. Jedynym obowiązkiem sądu było zawiadomienie właściwej jednostki o udzieleniu skazanemu przerwy w odbywaniu kary (art. 168a § 3 kkw), co zostało niezwłocznie uczynione. Policja mimo zawiadomienia, nie podjęła żadnych działań profilaktycznych wobec skazanego.
                                                                                             Rzecznik prasowy SO w Opolu
                                                                                             SSO Waldemar Krawczyk
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 2016-02-17 15:10:38             Zmodyfikowano: 2016-02-17 15:13:32
Rejestr zmian
W dniach 22-27 lutego 2016 r., już po raz 16-ty, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatną fachową pomoc prawną i psychologiczną oraz porozmawiać ze specjalistami, m.in. komornikami, policjantami i prokuratorami. Idea ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jest związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Szczegóły i grafik dyżurów w załączeniu
więcej

Sprawa gwałtu na małoletniej w Strzelcach Opolskich
Dodano: 2016-01-25 13:06:16             Zmodyfikowano: 2016-01-25 13:06:16
Rejestr zmian
W Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Strzelcach Opolskich zapadło postanowienie o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 14-latka i 16-latka, podejrzanych o popełnienie czynu karalnego z art. 197 par. 3 k,p.k. to jest zgwałcenia wspólnie i w porozumieniu małoletniej poniżej 15 roku życia. Postanowienie zapadło 22 stycznia 2016 r.
Sąd zajmuje się głośną sprawą zgwałcenia 14-latki w parku w Strzelcach Opolskich od 11 stycznia b.r. Po przesłuchaniu małoletnich świadków, jak również pokrzywdzonej (w specjalnym trybie przesłuchania małoletnich, tj. w przyjaznym pokoju przesłuchań), wysłuchaniu podejrzanych nieletnich, jak również po zasięgnięciu opinii psychologicznej dotyczącej pokrzywdzonej, sąd uznał, iż materiał dowodowy jest w wysokim stopniu uwiarygodniony. W przypadku nieletnich sprawców tak poważnego czynu karalnego, jak zgwałcenie małoletniej, już sam fakt podejrzenia może być podstawą umieszczenia nieletniego w schronisku. Dodatkowo zachodzi obawa, iż nieletni będą próbowali wpływać na zeznania małoletnich świadków.
Nieletni odpowiadają za czyn karalny z ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich, wobec nieletnich mogą być stosowane środki wychowawcze lub poprawcze.  Postanowienie o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich jest nieprawomocne, ale wykonalne, co oznacza, iż zostaną umieszczeni w schronisku niezwłocznie, gdy tylko zostanie im wyznaczone odpowiednie miejsce.
więcej

Zaproszenie na Salon Mediatora
Dodano: 2015-12-15 14:45:07             Zmodyfikowano: 2015-12-15 14:45:07
Rejestr zmian
Zmianom w mediacji cywilnej będzie poświęcone kolejne spotkanie w ramach Salonu Mediatora, które odbędzie się 16 grudnia o godzinie 16.00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu – ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. Kantora. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, omówi wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Serdecznie zapraszamy osoby, którym bliska jest idea mediacji. 
więcej

Zaproszenie na Salon Mediatora
Dodano: 2015-11-19 12:10:35             Zmodyfikowano: 2015-11-19 12:10:35
Rejestr zmian
Najbliższe spotkanie mediatorów oraz osób, którym bliska jest idea mediacji odbędzie się dnia 9 grudnia w godzinach 16-18.00 w Izbie Rzemieślniczej (Opole, ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. Kantora). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zmian w przepisach prawa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Gościem Salonu będzie sędzia Anna Korowin Piotrowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji. Poruszone będą także sprawy organizacyjne i dyżury mediatorów.
 
więcej

Porozmawiajmy o mediacji
Dodano: 2015-10-02 14:15:14             Zmodyfikowano: 2015-10-02 14:15:14
Rejestr zmian
Konferencja pod patronatem Sądu Okręgowego w Opolu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. odbędzie się 23 października 2015 r. o godz. 12.00 w Oławie, w Centrum Sztuki (ul. 11 listopada 27) . Jest to IV Oławska Konferencja Mediacyjna „Porozmawiajmy o mediacji”, organizowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych i partnerów. Program konferencji znajduje się w załączniku. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwo  w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy kierować na adres:
 
więcej

Wyniki: 25 - 30 z 94
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.