Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Rzecznik Prasowy Informacje prasowe

Informacje prasowe


Odszkodowanie za powołanie do służby wojskowej w stanie wojennym
Dodano: 2016-07-06 14:54:22             Zmodyfikowano: 2016-07-06 14:54:22
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu rozpozna 7 lipca 2016 r. wniosek Teresy J. o rekompensatę z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za internowanie męża w wojskowym obozie internowania.
więcej

Nagroda dla Kuratora Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-06-29 11:41:11             Zmodyfikowano: 2016-06-29 11:41:11
Rejestr zmian
Rafał Sitarz otrzymał brązowy medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” , przyznany przez Ministra Sprawiedliwości w uznaniu dotychczasowych zasług w pracy kuratorskiej. Zaszczytne odznaczenie otrzymało 13 wyróżniających się kuratorów sądowych z całej Polski.
Kurator Okręgowy w Opolu Rafał Sitarz został nagrodzony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączonego z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, przypadającego 25 czerwca. Wręczając odznaczenia, Sekretarz Stanu w ministerstwie sprawiedliwości Patryk Jaki podziękował kuratorom za „fantastyczną, wspaniałą służbę którą pełnią dla Polski”. Podkreślił również, że praca kuratora jest wyjątkowo niebezpieczna:  „Mam pełną świadomość jak trudna to praca, jak ważną służbę pełnicie dla polskiego państwa, funkcję komplementarną wobec wymiaru sprawiedliwości. Pełnicie rolę resocjalizacyjną, readaptacyjną, w części również probacji. Jesteście też takim pasem transmisyjnym pomiędzy stroną, która wpadła w konflikt z prawem, a wymiarem sprawiedliwości”.
więcej

Zasłużeni dla Wymiaru Sprawiedliwości
Dodano: 2016-06-13 14:08:35             Zmodyfikowano: 2016-06-13 17:50:03
Rejestr zmian
Medalami „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Morentibus Iustitiae” zostali uhonorowani przez Krajową Radę Sądownictwa sędziowie w stanie spoczynku: Grażyna Szweda, Kazimierz Bartmański, Ryszard Janowski, Andrzej Polański oraz pośmiertnie Jerzy Wojteczek. Uroczyste wręczenie odznaczeń „w uznaniu wzorowej postawy sędziowskiej w kształtowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości” miało miejsce 13 czerwca 2016 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu. W imieniu zmarłego przed dwoma laty sędziego Jerzego Wojteczka medal odebrały córka Katarzyna i wnuczka Julia. „To kolejny dowód na to, że warto żyć w sposób prawy” – powiedziała Katarzyna Wojteczek, podkreślając, iż jej tata był bardzo dobrym człowiekiem. 
więcej

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości - 23 maja 2016
Dodano: 2016-05-19 13:37:32             Zmodyfikowano: 2016-05-19 13:43:28
Rejestr zmian
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości będzie obchodzony 23 maja 2016 r. Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 roku przez sycylijską mafię.
Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość. Inicjatorem ustanowienia obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Stowarzyszenie „Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności” MEDEL. W inicjatywę włączyły się Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz „Pro Familia” Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych. Inicjatywa zyskała poparcie Krajowej Rady Sądownictwa.
W tym dniu sędziowie, pracownicy sądów i przedstawiciele innych zawodów prawniczych wpinają do stroju fioletowe wstążki.
Osoby, które chciałyby bliżej poznać opolskie sądy, będą miały  tego dnia taką możliwość. Będzie można zobaczyć prawdziwą salę rozpraw, zasiąść za stołem sędziowskim, zwiedzić Pokój Przyjaznego Przesłuchania Dzieci lub salę rozpraw przystosowaną do prowadzenia procesów najbardziej niebezpiecznych przestępców. Aby zwiedzić sąd, należy przyjść 23 maja do siedziby Sądu Okręgowego na pl. Daszyńskiego 1 lub na ul. Plebiscytowej 3a lub do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 a w godzinach pracy sądu (7.30-15.30) i zgłosić się do ochrony, która skontaktuje zwiedzających z wyznaczonym pracownikiem sądu.  
„Ten kto milczy i pochyla głowę, umiera za każdym razem, kiedy to robi; ten kto mówi głośno i trzyma głowę wysoko, umiera tylko raz”.
ilustracja
więcej

Sędzia Paweł Mehl nowym wiceprezesem Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-22 13:45:19             Zmodyfikowano: 2016-03-22 13:45:19
Rejestr zmian
Sędzia Paweł Mehl, dotychczasowy wizytator ds. rodzinnych i nieletnich został z dniem 21 marca 2016 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu.
więcej

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-01 14:24:58             Zmodyfikowano: 2016-03-01 14:25:53
Rejestr zmian
W celu prawidłowego poinformowania opinii publicznej o okolicznościach sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary skazanemu Robertowi K., wobec pominięcia w debacie publicznej podstawowych faktów, przedstawiam tezy zwarte w stanowisku sędziego wizytatora ds. karnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, omawiające wyniki lustracji przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez wizytatorów Sądu Okręgowego w Krakowie . Lustracja nie wykazała żadnych uchybień po stronie sądu penitencjarnego w Opolu.
1. Fakt wystąpienia przez dyrektora zakładu karnego z wnioskiem o udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary z uwagi na stan zdrowia oznacza, iż dyrektor zakładu karnego nie jest w stanie w ramach swoich obowiązków i uprawnień, przy współdziałaniu z pozawięzienną służbą zdrowia zorganizować leczenia operacyjnego bez przerwy w karze, np. pod konwojem i nadzorem służby więziennej (art. 115 § 5 kkw, § 4 Rozporządzenia MS i MZ z dnia 9 maja 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 547. Skoro u skazanego stwierdzono ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary, a więc dalszy jego pobyt w zakładzie karnym mógł spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, a jednocześnie nie było możliwości wykonania operacji okulistycznym w zakładzie karnym (brak takiego oddziału szpitalnego po likwidacji Oddziału Okulistycznego w Zakładzie Karnym w Bytomiu, zachodziła konieczność udzielenia przerwy w karze.
2. Skoro zachodziły podstawy do obligatoryjnej przerwy w karze, to sąd penitencjarny nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
3. Przy obligatoryjnej przerwie w odbywaniu kary sąd nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
4. Sąd penitencjarny nie może polecić innym organom sprawowania nadzoru lub kontroli nad osobą przebywającą na przerwie w karze, gdyż brak ku temu podstaw prawnych. Organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji), a sąd może wydawać polecenia policji lub innym organom tylko w wypadkach określonych w ustawie (art. 93 § 4 k.p.k.)
5. Jedynym obowiązkiem sądu było zawiadomienie właściwej jednostki o udzieleniu skazanemu przerwy w odbywaniu kary (art. 168a § 3 kkw), co zostało niezwłocznie uczynione. Policja mimo zawiadomienia, nie podjęła żadnych działań profilaktycznych wobec skazanego.
                                                                                             Rzecznik prasowy SO w Opolu
                                                                                             SSO Waldemar Krawczyk
więcej

Wyniki: 19 - 24 z 93
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.