Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-07-11 15:07:48             Zmodyfikowano: 2016-08-04 14:11:04
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-07-22
więcej


Zawiadomienie dotyczące listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-07-08 15:34:15             Zmodyfikowano: 2016-07-08 15:34:15
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-07-04 09:00:29             Zmodyfikowano: 2016-07-04 09:00:29
Rejestr zmian

Zawiadomienie dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-07-01 10:58:31             Zmodyfikowano: 2016-07-01 10:58:31
Rejestr zmian

Nagroda dla Kuratora Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-06-29 11:41:11             Zmodyfikowano: 2016-06-29 11:41:11
Rejestr zmian
Rafał Sitarz otrzymał brązowy medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” , przyznany przez Ministra Sprawiedliwości w uznaniu dotychczasowych zasług w pracy kuratorskiej. Zaszczytne odznaczenie otrzymało 13 wyróżniających się kuratorów sądowych z całej Polski.
Kurator Okręgowy w Opolu Rafał Sitarz został nagrodzony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączonego z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, przypadającego 25 czerwca. Wręczając odznaczenia, Sekretarz Stanu w ministerstwie sprawiedliwości Patryk Jaki podziękował kuratorom za „fantastyczną, wspaniałą służbę którą pełnią dla Polski”. Podkreślił również, że praca kuratora jest wyjątkowo niebezpieczna:  „Mam pełną świadomość jak trudna to praca, jak ważną służbę pełnicie dla polskiego państwa, funkcję komplementarną wobec wymiaru sprawiedliwości. Pełnicie rolę resocjalizacyjną, readaptacyjną, w części również probacji. Jesteście też takim pasem transmisyjnym pomiędzy stroną, która wpadła w konflikt z prawem, a wymiarem sprawiedliwości”.
więcej

Ogłoszenie dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach.
Dodano: 2016-06-20 14:53:14             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:36:24
Rejestr zmian
Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko urzędnika w Sądzie Rejonowym w Głubczycach w pełnym wymiarze czasu pracy
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.