Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Zawiadomienie dotyczące konkursu na jedno stanowisko pracy na umowę zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2016-09-16 13:49:39             Zmodyfikowano: 2016-09-19 09:51:51
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-08-04 12:18:40             Zmodyfikowano: 2016-08-04 12:18:40
Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-08-03 13:13:30             Zmodyfikowano: 2016-08-10 12:56:11
Rejestr zmian
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, na podstawie art. 32a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) ogłasza konkurs na wolne stanowisko dyrektora sądu w Sądzie Okręgowym w Opolu (w pełnym wymiarze czasu pracy).
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2016-07-28 14:55:12             Zmodyfikowano: 2016-07-28 14:55:12
Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
Dodano: 2016-07-22 14:20:37             Zmodyfikowano: 2016-07-22 14:21:59
Rejestr zmian
 
więcej

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-07-11 15:07:48             Zmodyfikowano: 2016-08-04 14:11:04
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-07-22
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.