Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Liczy się czujność i szybka reakcja
Dodano: 2016-09-22 14:47:19             Zmodyfikowano: 2016-09-23 16:19:18
Rejestr zmian
„Cyberprzemoc, handel ludźmi, dopalacze… - nowe zagrożenia i wyzwania dla wychowania oraz bezpieczeństwa” to tytuł konferencji, która rozpocznie się 27 września 2016 roku o godzinie 10.00 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, współorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Opolu.
Jak szybko i właściwie reagować na nowe zagrożenia dzieci i młodzieży? Jak ochraniać i pomagać? A przede wszystkim jak zapobiegać i edukować?  Celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.
Konferencja ma charakter szkoleniowo-edukacyjny, a jej zadaniem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów zajmujących się problemem współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wychowania dzieci oraz młodzieży. Aktywny udział wielu ekspertów, w tym sędziów, psychologów  i terapeutów, będzie okazją do wymiany cennych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki i praktyki. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych.
Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz Sąd Okręgowy w Opolu. Wspólna inicjatywa jest efektem porozumienia o współpracy, zawartego 26 kwietnia 2016 roku pomiędzy obiema instytucjami. Skierowanie zainteresowania uczelni o ekonomicznym charakterze na problematykę prawną wynika między innymi z uruchomienia w Wyższej Szkole Bankowej nowego kierunku Prawo w biznesie, na który prowadzona jest aktualnie rekrutacja. 
Gościem honorowym konferencji będzie sędzia Anna Maria Wesołowska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, ambasador ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Bezpieczeństwo w szkole”, która na co dzień, podczas spotkań z uczniami z całej Polski, zajmuje się profilaktyką uzależnienia od Internetu.
Po wystąpieniach plenarnych uczestnicy konferencji wezmą udział w specjalistycznych warsztatach dotyczących przemocy rówieśniczej, handlu ludźmi, dialogu motywującego w interwencji młodzieży okazjonalnie używającej narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”, sextingu, wstępnej diagnozy środowiska rodzinnego dziecka z problemami w zachowaniu. Organizatorzy przygotowali także warsztat dla uczniów liceów i techników na temat streetworkingu i partyworkingu, prezentujący alternatywne sposoby pomocy i wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Patronat nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka, a także Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr  hab. Stefan Forlicz, Fundacja „LaStrada”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Partnerami konferencji są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Pracownia Rozwoju Osobistego.
Patronat medialny: Radio Opole oraz TVP 3 Opole.
 
więcej

Zawiadomienie dotyczące konkursu na jedno stanowisko pracy na umowę zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2016-09-16 13:49:39             Zmodyfikowano: 2016-09-19 09:51:51
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-08-04 12:18:40             Zmodyfikowano: 2016-08-04 12:18:40
Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-08-03 13:13:30             Zmodyfikowano: 2016-08-10 12:56:11
Rejestr zmian
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, na podstawie art. 32a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) ogłasza konkurs na wolne stanowisko dyrektora sądu w Sądzie Okręgowym w Opolu (w pełnym wymiarze czasu pracy).
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2016-07-28 14:55:12             Zmodyfikowano: 2016-07-28 14:55:12
Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
Dodano: 2016-07-22 14:20:37             Zmodyfikowano: 2016-07-22 14:21:59
Rejestr zmian
 
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.