Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Okręgowego w Opolu w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego.
Dodano: 2017-08-28 11:52:27             Zmodyfikowano: 2017-08-28 11:52:27
Rejestr zmian

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na umowę o pracę na wolne stanowisko stażysty .
Dodano: 2017-08-18 14:30:01             Zmodyfikowano: 2017-08-18 14:30:01
Rejestr zmian

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na umowę o pracę na wolne stanowisko stażysty - docelowo radcy prawnego w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2017-08-18 14:33:15             Zmodyfikowano: 2017-08-18 17:04:39
Rejestr zmian

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: " Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3-3a w Opolu "
Dodano: 2017-08-11 16:06:11             Zmodyfikowano: 2017-09-04 17:20:13
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3-3a w Opolu”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w nieczynnym obiekcie: budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3–3a na działce nr 19/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek jest w ewidencji ochrony zabytków województwa opolskiego i jest objęty ochroną konserwatorską. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót - Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmuje między innymi następujący zakres robót: renowacja portali wejść i ścian elewacji frontowej (licowanej cegłą) i podwórzowej (tynkowanej) np. oczyszczenie uzupełnienie ubytków, impregnacja hydrofobowa itp.;  wymiana okien i parapetów na poszczególnych kondygnacjach z podmurowaniem otworów okiennych;  likwidacja studzienek doświetlających piwnice i uzupełnienie w tym miejscu nawierzchni chodników z kostki bazaltowej i płyt chodnikowych;  demontaż i wymiana krat osłaniających okna;  renowacja balustrad zewnętrznych pomiędzy cokołem budynku a chodnikiem,  izolacja ścian fundamentowych po likwidacji studzienek wraz zasypaniem i wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie chodnika;  likwidacja okablowania i haków na ścianach zewnętrznych elewacji;  wymiana zwodów instalacji odgromowej;  wymiana odcinków żeliwnych rur spustowych z przeczyszczeniem przykanalików;  montaż kolców przeciw ptakom na załamaniach górnej części rur spustowych;  renowacja drewnianych podbitek okapu dachu i gzymsów podokapowych;  wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i opłata za zajęcie chodnika;  postawienie i rozebranie rusztowania do wykonywania robót.
Termin składania ofert: 2017-08-28
więcej


Skrócenie godzin przyjmowania interesantów
Dodano: 2017-08-10 15:18:58             Zmodyfikowano: 2017-08-10 15:18:58
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) nastąpi skrócenie godzin przyjmowania interesantów  w Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesanta, Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego oraz Kasy do godziny 15:00
więcej

Informacja o przebiegu I etapu konkursu na staż urzędniczy - stanowisko stażysty K-1102-10/17
Dodano: 2017-08-09 13:46:18             Zmodyfikowano: 2017-08-09 13:46:18
Rejestr zmian
Zawiadomienie odnośnie przeprowadzenia I etapu konkursu w celu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Opolu.
więcej

Wyniki: 25 - 30 z 315
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.