Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


VI Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich
Dodano: 2012-05-17 13:51:03             Zmodyfikowano: 2012-05-17 13:51:03
Rejestr zmian
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2012 roku w godz.9,00- 15,00 Naczelna Rada Adwokacka organizuje VI Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich.
Lista adwokatów biorących udział w akcji znajduje się na stronie www.adwokatura.pl i pod numerem telefonu 22-505-25-00
 
więcej

Awans wiceprezes Sądu Okręgowego Grażyny Matuszek
Dodano: 2012-05-11 13:01:50             Zmodyfikowano: 2012-05-11 13:09:05
Rejestr zmian
Sędzia Grażyna Matuszek, pełniąca dotychczas funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu otrzymała 26 kwietnia 2012 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
więcej

Szkolenia dla cywilistów i karnistów
Dodano: 2012-05-11 12:51:37             Zmodyfikowano: 2012-05-11 13:08:50
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu przy współudziale Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Opolu przeprowadził w dniach 26 i 27 kwietnia jednodniowe szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych i karnych. Sędziowie karniści wysłuchali także uwag nadzorczych.
więcej

Przetarg nieograniczony na remont wewnętrznych dróg i placów oraz inne roboty zawarte w dokumentacji projektowej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3A i Ozimskiej 60A
Dodano: 2012-04-27 15:14:37             Zmodyfikowano: 2012-06-01 14:26:34
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane przy budynku Sądu Rejonowego w Opolu ul. Ozimska 60A oraz przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu ul. Plebiscytowa 3A na działkach nr 2/14, 2/23 i 2/15 stanowiących własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Opolu. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do 13 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót : a) roboty drogowe: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie dróg, nawierzchnie dróg wewnętrznych zatoki miejsca parkingowe i chodniki układane z kostki granitowej i bazaltowej, krawężniki, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy, oznakowanie dróg, zieleń b) kanalizacja zewnętrzna sanitarna, deszczowa i instalacje wodociągowe roboty: ziemne, wod-kan. instalacji i kanałów zewnętrznych, c) roboty elektryczne: oświetlenie dróg i placów; roboty ziemne, fundamentowe, elektryczne, ślusarskie, d) remont ogrodzeń i bram wjazdowych roboty: ziemne, murarskie, ślusarskie, elektryczne e) roboty rozbiórkowe: rozbiórka zbiornika p.poż., f) przebudowa istniejącego magazynu dowodów rzeczowych roboty: rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe murarskie dekarskie, elektryczne. g) pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.
Termin składania ofert: 2012-05-23
więcej


Superwizja dla biegłych psychologów sądowych
Dodano: 2012-04-24 12:04:07             Zmodyfikowano: 2012-04-24 12:05:19
Rejestr zmian
Siedmiu biegłych psychologów sądowych z całego województwa uczestniczyło w superwizji przeprowadzonej 16 kwietnia 2012 r. przez ekspertki z Fundacji „Dzieci Niczyje” w ramach kampanii „Dotyk, który boli,” dotyczącej przesłuchań małoletnich świadków przestępstw.
więcej

"E-SĄDY PO POLSKU. IV EDYCJA"
Dodano: 2012-04-05 15:49:25             Zmodyfikowano: 2012-04-05 15:50:16
Rejestr zmian
W dniu 3 kwietnia 2012r. zostały wręczone nagrody za najlepsze strony internetowe wśród Sądów Okręgowych i Apelacyjnych. Według najnowszego raportu „e-Sądy po polsku” zaprezentowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, K2 Internet oraz „Rzeczpospolitą” .
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.