Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Opolu (K-1102-11/18).
Dodano: 2018-06-20 14:50:32             Zmodyfikowano: 2018-06-20 14:50:32
Rejestr zmian

Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1
Dodano: 2018-06-19 14:44:19             Zmodyfikowano: 2018-07-05 08:03:38
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - Ogłoszenie nr G-225-01/18 z dnia 19.06.2018r. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1” Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty obejmuje udzielenie zamówienia w trybie art. 4d ust.1 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych - tj. z wyłączeniem stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie przywięzienne zakłady pracy, prowadzone jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane;
Termin składania ofert: 2018-07-23
więcej


Zawiadomienie dotyczące ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, a także informacja odnośnie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2018-06-13 15:33:06             Zmodyfikowano: 2018-06-13 15:33:06
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stażysty, docelowo stanowisko specjalisty ds. Inwestycji w SO w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (K-1102-9/18)
Dodano: 2018-06-06 14:39:06             Zmodyfikowano: 2018-06-06 14:39:06
Rejestr zmian

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach w podziale na zadania"
Dodano: 2018-05-29 14:44:28             Zmodyfikowano: 2018-06-20 14:37:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ; Zakres oraz częstotliwość sprzątania powierzchni wewnętrznych stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ; Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ; Mapka orientacyjna z wykazem powierzchni wokół posesji Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ;
Termin składania ofert: 2018-06-06
więcej


Zawiadomienie dotyczące ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, a także informacja odnośnie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu.
Dodano: 2018-05-29 15:00:10             Zmodyfikowano: 2018-05-29 15:00:10
Rejestr zmian

Wyniki: 13 - 18 z 381
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.