Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Nieodpłatne przekazanie Środków Trwałych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Opolu.
Dodano: 2018-07-17 12:50:38             Zmodyfikowano: 2018-07-17 12:50:38
Rejestr zmian

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”
Dodano: 2018-07-17 13:23:20             Zmodyfikowano: 2018-08-06 15:46:54
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót:roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych; zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; odbicie starych tynków; wykonanie wieńców żelbetowych stropu; montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; wykonanie nowego stropu z wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; montaż drzwi ognioodpornych; wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; wykonanie robót malarskich; demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie wykonanie pomiarów nowych instalacji elektrycznej; 4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-08-06
więcej


Ogłoszenie o konkursie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisku pomocniczym (sekretarki) w Sądzie Okręgowym w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę (K-1102-22/18)
Dodano: 2018-07-17 14:42:08             Zmodyfikowano: 2018-07-17 14:43:38
Rejestr zmian

Komunikat Biura Rzecznika Prasowego
Dodano: 2018-07-11 10:01:07             Zmodyfikowano: 2018-07-11 10:01:07
Rejestr zmian
Uprzejmie informujemy, iż Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Opolu Sędzia Daniel Kliś, będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym od 23 lipca do 20 sierpnia 2018 r., natomiast Aneta Rempalska, będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym od 16 lipca do 27 lipca 2018 r. oraz od 13 sierpnia do 03 września 2018 r. W tym czasie, o informacje prasowe prosimy zwracać się do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, Prezesów Sądów Rejonowych oraz Przewodniczących Wydziałów.
więcej

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę.
Dodano: 2018-07-11 14:39:22             Zmodyfikowano: 2018-07-11 14:39:22
Rejestr zmian

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”
Dodano: 2018-06-28 15:18:19             Zmodyfikowano: 2018-07-13 12:59:11
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: Roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych; Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; Odbicie starych tynków; Wykonanie wieńców żelbetowych stropu; Montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; Wykonanie nowego stropu z wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; Wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; Impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; Wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; Montaż drzwi ognioodpornych; Wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; Wykonanie robót malarskich; Demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; Montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie; Wykonanie pomiarów nowych instalacji elektrycznej; 4.Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-07-13
więcej


Wyniki: 7 - 12 z 381
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.