Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Zawiadomienie odnośnie przeprowadzenia I etapu konkursu w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
Dodano: 2017-04-21 07:51:22             Zmodyfikowano: 2017-04-21 07:51:22
Rejestr zmian

Zawiadomienie odnośnie przeprowadzenia I etapu konkursu w celu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Opolu docelowo - na stanowisko archiwisty
Dodano: 2017-04-20 14:23:35             Zmodyfikowano: 2017-04-20 14:23:35
Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług projektowych dla Sądu Okręgowego w Opolu obejmujących przebudowę i remont nieruchomości przy pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu
Dodano: 2017-04-13 16:06:27             Zmodyfikowano: 2017-04-18 10:01:58
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych dla Sądu Okręgowego w Opolu obejmujących przebudowę i remont nieruchomości przy pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu, w podziale na trzy części: 1) część I: usługi projektowe obejmujące remont elewacji z wymianą stolarki okiennej budynku przy pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu; 2) część II: usługi projektowe obejmujące remont i przebudowę placu, polegającą na wykonaniu miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem ogrodzenia terenu przy pl. Daszyńskiego 3, 3a w Opolu; 3) część III: usługi projektowe obejmujące remont i przebudowę pomieszczeń budynku przy pl. Daszyńskiego 3, 3a w Opolu z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe sądu i wraz z przebudową części pomieszczeń budynku przy pl. Daszyńskiego 1 w Opolu.
Termin składania ofert: 2017-04-25
więcej


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach - umowa na zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu
Dodano: 2017-04-04 12:04:57             Zmodyfikowano: 2017-04-04 12:04:57
Rejestr zmian
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika
w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach.
więcej

Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty) w Sądzie Okręgowym w Opolu K-1102-5/17
Dodano: 2017-03-29 14:28:16             Zmodyfikowano: 2017-03-29 14:28:41
Rejestr zmian

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2017-03-28 15:01:58             Zmodyfikowano: 2017-03-28 15:03:35
Rejestr zmian
W Sądzie Okręgowym w Opolu w wydziale cywilnym zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie z powództwa małżeństwa Barbary i Bartłomieja B., przeciwko Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Sąd, wyrokiem z dnia 21 lutego 2017 roku, zasądził na rzecz powodów kwotę 500 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną przez Julię B.
Sprawa toczyła się z udziałem Prokuratora Okręgowego w Opolu oraz interwenienta ubocznego - ubezpieczyciela, a dotyczyła błędu lekarskiego, do którego doszło podczas porodu Julii B, jednej z dwóch bliźniaczek. Dziewczynka urodziła się z dużym niedotlenieniem mózgu. Zmarła w 15 miesięcy po przyjściu na świat. Po jej śmierci w rolę powodów wstąpili rodzice małoletniej.
Pozwany szpital uznał w grudniu 2015 roku częściowo powództwo - w wysokości 500 tys. zł. Sąd przyznał dodatkowo kwotę 500 tys. zł zadośćuczynienia, co daje łącznie 1 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Podstawą zasądzonego zadośćuczynienia jest art. 445 k.c.
Przyznając zadośćuczynienie w kwocie 1 miliona złotych sąd wziął pod uwagę rozmiar, natężenie oraz charakter i skalę cierpienia poszkodowanej małoletniej Julii B. Ustalając wysokość zasądzonej kwoty sąd kierował się orzecznictwem i doktryną. W ocenie sądu wyższe zadośćuczynienie byłoby nieadekwatne i prowadziłoby do nadmiernego wzbogacenia się. Zadośćuczynienie nie obejmuje cierpień rodziców, a jedynie cierpienia dziecka.
Wnioski o pisemne uzasadnienie złożyli powodowie, pozwany szpital oraz ubezpieczyciel. Wyrok jest nieprawomocny. Pisemne uzasadnienie zostanie sporządzone prawdopodobnie do końca tygodnia.
Rzecznik Prasowy SO w Opolu sędzia Daniel Kliś
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 274
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.