VIII Wydział Wizytacyjny

Dodano: 2009-07-30 21:27:40             Zmodyfikowano: 2018-06-06 13:50:20
Rejestr zmian
Przewodniczący Wydziału  
Paweł Mehl
Kierownik Sekretariatu
Felicja Lysy
Sekretariat Wydziału
tel. 77 54 18 140 
faks  77 54 18 141
e-mail:
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój 210, II piętro

Właściwość Wydziału

sprawowanie  nadzoru  nad  działalnością administracyjną sądów  i  komorników sądowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu.
 
Sędzia Wizytator ds. cywilnych - Lidia Sowińska-Ludewicz
Zakres nadzoru:
II Wydział Cywilny Odwoławczy SO w Opolu,
SR w Kędzierzynie-Koźlu – Wydział Cywilny
SR w Głubczycach - Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Prudniku – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Strzelcach Opolskich – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Nysie – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
Sędzia Wizytator ds. cywilnych - Wojciech Bazgier
Zakres nadzoru:
I Wydział Cywilny SO w Opolu
SR w Kędzierzynie-Koźlu – Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Kluczborku – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Brzegu – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Oleśnie – Wydział Cywilny i Wydział Ksiąg Wieczystych
SR w Opolu – Wydziały Cywilne i Wydział Ksiąg Wieczystych
Sędzia Wizytator ds. karnych - Agata Menes
Zakres nadzoru:
VII Wydział Karny-Odwoławczy SO w Opolu
SR w Opolu – II Wydział Karny i VII Wydział Karny
SR w Nysie – Wydział Karny
SR w Prudniku – Wydział Karny
SR w Brzegu – Wydział Karny
Sędzia Wizytator ds. karnych - Dariusz Kita
Zakres nadzoru:
III Wydział Karny SO w Opolu
SR w Kędzierzynie- Koźlu – Wydział Karny
SR w Kluczborku – Wydział Karny
SR w Strzelcach Opolskich – Wydział Karny
SR w Głubczycach - Wydział Karny
SR w Oleśnie – Wydział Karny
Sędzia Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich - Romuald Suhs
Sędzia Wizytator ds. prac. i ubezpieczeń społecznych – Daniel Chorązki
Sędzia Wizytator ds. egzekucyjnych i komorniczych - Lucyna Baran
Sędzia Wizytator ds. gospodarczych - Anna Korwin-Piotrowska