Siedziba Sądu

Dodano: 2009-07-30 21:19:07             Zmodyfikowano: 2015-12-16 11:34:22
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu mieści się w dwóch budynkach:

Sąd Okręgowy w Opolu - główna siedziba sądu 
Pl. Daszyńskiego 1 
45-064 Opole 
tel. 77 54 18 100;  77 54 18 101
w którym mieści się:
I Wydział Cywilny
tel.  77 54 18 160
II Wydział Cywilny Odwoławczy
tel.  77 54 18 230
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 tel.  77 54 18 210
VI Wydział Gospodarczy
 tel.  77 54 18 200
VIII Wydział Wizytacyjny
 tel.  77 54 18 140
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
tel. 77 54 19 510
oraz
Sąd Okręgowy w Opolu 
ul. Plebiscytowa 3a 
45-359 Opole
w którym mieści się:
III Wydział Karny
tel.  77 54 19 540
IV Wydział Penitencjarny
tel.  77 54 19 580
VII Wydział Karny Odwoławczy
tel.  77 54 19 560
Biuro Prasowe Sądu Okręgowego
tel. 77 54 19 507
Kurator Okręgowy
tel. 77 54 19 520