Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Dodano: 2009-07-30 21:44:01             Zmodyfikowano: 2016-03-17 11:15:51
Rejestr zmian
Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  w Opolu
Ewa Bajger
Kierownik Sekretariatu OZSS
Izabela Dżaluk

ul. Ozimska 19 w Opolu
pokój 301, III piętro
tel./fax: 77 45 36 685
e-mail:
   Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

Przedmiot działalności i kompetencje
OZSS jest placówką działającą na zlecenie sądu lub prokuratora, której zadaniem jest sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespół prowadzi ponadto mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.