Oddział Kadr

Dodano: 2012-01-13 13:16:30             Zmodyfikowano: 2015-11-03 09:32:01
Rejestr zmian
Kierownik Oddziału Kadr
Elżbieta Grzeszczuk, tel. 77 54 18 123
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  222, II piętro
Zastępca Kierownika Oddziału Kadr
Kornelia Sollorz
Oddział Kadr
tel. 77 54 18 116
tel. 77 54 18 146
faks 77 54 18 144
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  223, II piętro

e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • prowadzenie spraw kadrowych sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych zatrudnionych w sądach rejonowych z obszaru właściwości okręgu, z wyłączeniem spraw przekazanych tym sądom
 • prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin
 • organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników
 • organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Okręgowym
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem etatów w Sądzie oraz w jednostkach podległych
 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami
 • sprawy dyscyplinarne asystentów, urzędników i innych pracowników
 • wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie sprawozdań i analiz związanych z zatrudnieniem na potrzeby jednostek nadrzędnych , Urzędu Statystycznego i innych jednostek