Oddział ds. Analiz i Organizacji Pracy

Dodano: 2011-07-08 10:46:34             Zmodyfikowano: 2017-01-19 10:33:27
Rejestr zmian
Kierownik Oddziału ds. Analiz i Organizacji Pracy
Małgorzata Kozłowska
tel.  77 54 18 142
faks 77 54 18 148

e-mail:

Opole, Pl. Daszyńskiego 1
III piętro, pok. 318
Zakres zadań:
  1. Wykonywanie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego sprawowanego przez Prezesa Sądu Okręgowego;
  2. Czynności związane z wykonywaniem przez Sąd Okręgowy obowiązku z ustawy o statystyce publicznej oraz koordynowanie zadań i obsługa techniczna w zakresie sporządzania informacji statystycznych w systemach IT w okręgu opolskim;
  3. Sporządzanie analiz dotyczących obciążenia pracą sędziów, referendarzy sądowych i innych grup zawodowych w poszczególnych sądach okręgu Sądu Okręgowego w Opolu, oraz gromadzenie i weryfikacja danych statystycznych związanych z zadaniami nadzorczymi oraz na potrzeby dokonywania ocen kwalifikacyjnych kandydatów na sędziów;
  4. Sporządzanie opinii oraz projektów wniosków  co do  utrzymania, zwiększenia limitu etatów lub przeniesienia etatów w ramach okręgu Sądu Okręgowego w Opolu  sędziowskich i  referendarskich;
  5. Organizowanie oraz prowadzenie narad i szkoleń kadry urzędniczej sądów okręgu opolskiego z  zakresu statystyki sądowej i organizacji pracy.