Oddział Informatyczny

Dodano: 2009-07-30 21:39:12             Zmodyfikowano: 2013-03-12 12:08:11
Rejestr zmian
Kierownik Oddziału Informatycznego
Roman Gargul, tel. 77 54 18 130

Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój 125, I piętro
 
Przedmiot działalności i kompetencje
  • Prowadzenie obsługi informatycznej w Sądzie Okręgowym w Opolu obejmującej: instalację, konfigurację 
    sprzętu i oprogramowania komputerowego,
  • Nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania systemowego i użytkowego, 
  • Administrowanie siecią lokalną,
  • Wdrażanie nowego i aktualizacja istniejącego oprogramowania,
  • Administrowanie systemami informatycznymi,
  • Udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych,
  • Koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć informatycznych w  Sądzie Okręgowym w Opolu.