Oddział Finansowy

Dodano: 2009-07-30 21:37:54             Zmodyfikowano: 2017-03-03 12:12:17
Rejestr zmian

Główny Księgowy
Zdzisława Dziurzyńska, tel. 77 54 18 125
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  214, II pietro
Zastępca Głównego Księgowego
Katarzyna Sikorska, tel. 77 54 18 126
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój 213, II piętro

Kasa Sądu
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  22, parter
poniedziałek - od 8.00 do 17.45
od wtorku do piątku  - od 8.00 do 15.00

Przedmiot działalności i kompetencje
do zakresu  działania Oddziału Finansowego należą sprawy budżetu, finansowe, księgowości i kasowe Sądu Okręgowego i jednostek podległych, z wyłączeniem spraw przekazanych jednostkom podległym.