Oddział Administracyjny

Dodano: 2009-07-30 21:36:11             Zmodyfikowano: 2017-11-28 10:32:27
Rejestr zmian
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Katarzyna Kremzer
tel. 77 54 18 117
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  221, II piętro
 
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Dorota Czaja
Oddział Administracyjny
tel. 77 54 18 117 lub 115
faks 77 54 18 180
Opole, pl.Daszyńskiego 1
pokój 206, II piętro
e-mail:
 
Zakres działania Oddziału Administracyjnego
 • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, tłumaczy  przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 • prowadzenie biura podawczego, 
 • nadzór nad działalnością Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 • nadzór nad działalnością Biura Obsługi Interesanta;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu;
 • prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych oraz depozytów sądowych;
 • obsługa Kolegium Sądu Okręgowego i Zgromadzenia Ogólnego;
 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w sprawach administracji i nadzoru poprzez czuwanie nad właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne komórki organizacyjne Sądu.