Kwartalnik "Na Wokandzie"

Dodano: 2016-07-13 09:29:58             Zmodyfikowano: 2017-05-09 15:31:15
Rejestr zmian
"Na wokandzie ” - bezpłatny kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na łamach kwartalnika znajdą Państwo artykuły dotyczące podejmowanych i planowanych zmian w prawie (wraz z wyjaśnieniem zasadności wprowadzania tych zmian), opisy bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, środowiskowe opinie na temat reformy prawa i problemów sądownictwa, a także wszelkie informacje dla kadry sędziowskiej – większość materiałów o charakterze praktycznym, w formie informacyjnej bądź publicystycznej.
Oddajemy w Państwa ręce aktualny numer elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”
- numer 1(32)/2017 (format pliku PDF) 
 
Poprzednie wydania udostępnione są na stronie https://nawokandzie.ms.gov.pl/do-pobrania