Majątek sądu

Dodano: 2011-05-20 09:59:04             Zmodyfikowano: 2016-03-14 12:05:56
Rejestr zmian
Majątek, którym jednostka dysponuje
W skład majątku sądu wchodzą :
 1. Nieruchomości :
  - budynek Sądu Okręgowego w Opolu przy placu Daszyńskiego 1 ,
  - budynek Sądu Okręgowego w Opolu przy ulicy Plebiscytowej 3a ,
  - lokal Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (w budynku na III piętrze) w Opolu  przy ulicy Ozimskiej 19,
  - budynek Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ulicy Sądowej 3,
  - budynek Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 1.
 2. Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności sądu to jest: meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz inne urządzenia służące ochronie i bezpieczeństwu mienia i osób.
 3. Ponadto w dyspozycji Sądu Okręgowego w Opolu są cztery samochody służbowe.
Majątek, którym dysponuje jednostka sfinansowany został ze środków budżetu państwa