Lista sędziów

Dodano: 2011-05-23 13:06:27             Zmodyfikowano: 2018-01-26 13:49:25
Rejestr zmian
Lista sędziów Sądu Okręgowego w Opolu w wydziałach orzeczniczych
I  Wydział  Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Karny
IV Wydział Penitencjarny
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VI Wydział Gospodarczy
VII Wydział Karny Odwoławczy