e-Sąd (EPU)

Dodano: 2010-06-22 08:00:57             Zmodyfikowano: 2013-07-19 09:41:25
Rejestr zmian
Elektroniczne postępowanie upominawcze - Informacje ogólne
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie  w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu
www.e-sad.gov.pl
 
Elektroniczne postępowanie upominawcze - broszury informujące oraz poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego
 
Odnośnik do e-Sądu - kliknij tutaj.