Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Dodano: 2015-07-27 10:59:26             Zmodyfikowano: 2018-03-07 10:18:37
Rejestr zmian
Aktualna lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Opolu, zgodnie z § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007 r., nr 250, poz. 1883), opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2018 r. pod pozycją 598.