Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla pokrzywdzonych przestępstwem

Dodano: 2013-07-15 12:08:15             Zmodyfikowano: 2016-02-16 07:53:51
Rejestr zmian
1. STOWARZYSZENIE QUISISANA
bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2016.
Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich rodziny.
Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.), m.in. przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała lub innego przestępstwa.
Dyżur osoby pierwszego kontaktu – tel.  531 851 858
            poniedziałek od godz. 12:00 do 20:00;
            od wtorku do piątku od godziny 8:00 do 16:00; 
            w soboty od godz. 9:00 do 14:00 (w soboty tylko dyżur telefoniczny).
Od wtorku do piątku od godz. 16:00 do 18:00 dyżur telefoniczny.
 
Dyżur prawnika:
poniedziałek godz. 16:00-20:00, wtorek 10:00-12:00 i 18:00- 20:00, środa 18:00-20:00,
czwartek 8:00-10:00 i 16:00-18:00 oraz piątek godz. 16.00-18.00 i sobota 9:00-14:00.
 
Dyżur osoby pierwszego kontaktu – tel. 531 851 818
od poniedziałku do czwartku 8:00-15:00, piątek 8:00-20:00.
Dyżur psychologa:
poniedziałek godz. 13:00-15:00, wtorek 13:00-15:00, środa 13:00-17:00, czwartek  11:00-12:00, piątek 18:00-20:00, sobota 9:00-14:00,
psycholog-terapia    czwartek  godz. 12:00-15:00.
 
c) Brzeg, Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, ul. Piastowska 29 a,
    tel. (77) 416 05 06
Dyżur prawnika:  środa godz. 12:00-16:00.
Dyżur psychologa: piątek godz. 8:00-11:00.
 
d) Ozimek, Ośrodek Profilaktyki, ul. Korczaka 12,
     tel. 774651314
Dyżur prawnika: poniedziałek godz. 17:00-20:00.
Dyżur psychologa: poniedziałek godz. 9:00-12:00.
 
e) Chrząstowice, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 38,
    tel. 77421 92 20
Dyżur prawnika: poniedziałek godz. 14:30-16:30
Dyżur psychologa: poniedziałek godz. 12:30-14:30
 
f) Turawa, GOPS ul. Opolska 39c,
    tel. 77 4212229
Dyżur prawnika: wtorek godz. 15:00-17:00 
Dyżur psychologa: piątek godz. 10:00-12:00
 
g) Komprachcice, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, GOPS
    tel.: 77 464 73 05
Dyżur prawnika: czwartek godz. 8:00-11:00 
Dyżur psychologa: wtorek godz. 11:45-13:45
 
h) Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, OPS
    tel.: 77 460 79 45 wew. 27
Dyżur prawnika: poniedziałek godz. 8:00-11:00
 
i)  Tułowice, ul. Gen. Świerczewskiego 8, OPS,
 tel.: 77 460 06 71
Dyżur prawnika: poniedziałek godz. 11:30-13:30

j) Praszka, ul. Kościuszki 9, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
tel.: 34 359 11 04
Dyżur prawnika: co druga sobota 9:00-14:00

k) Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16,
OPS,
    tel.:
77 463 08 70
Dyżur prawnika: poniedziałek 9:00-12:00
Dyżur psychologa: środa 9:00-12:00
 
l) Gogolin, ul. Strzelecka 20, OPS, rejestracja tel.: Codziennie 8-11, czwartek 8-15:30 
   tel. 77 407 60 64
Dyżur prawnika, wtorek godz. 15:00-18:00
Dyżur psychologa, wtorek godz. 9:00-11:00
 
m) Tarnów Opolski, ul. Osiedle Zakładowe 7, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
     tel.:
77 400 35 50/55
Dyżur prawnika, poniedziałek godz. 15:30-18:30
Dyżur psychologa, środa 12:30-14:30
 
2. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
    (pomoc dla dzieci oraz ofiar przemocy domowej)
45–052 Opole
ul. Małopolska 20a (wejście od ul. Sosnkowskiego)
tel.774 55 63 90-91 w.3
dyżur interwencyjny 774 55 63 92

www.mopr.opole.pl