Audytor wewnętrzny

Dodano: 2009-07-30 21:44:09             Zmodyfikowano: 2014-09-18 12:29:34
Rejestr zmian
Audytor wewnętrzny
Grażyna Frister, tel. 77 54 18 155
Opole, pl. Daszyńskiego 1
pokój  401, IV piętro

 
Przedmiot działalności i kompetencje
Do zadań audytora wewnętrznego należy podejmowanie niezależnych i obiektywnych  działań zmierzających do wspierania kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Ocena, o której mowa powyżej, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.