Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Opolska Rada Terenowa do Spraw Społecznej ...

Opolska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Dodano: 2016-06-23 14:51:25             Zmodyfikowano: 2016-07-22 13:41:35
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Roman Gargul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Majer
Data wytworzenia informacji: 2016-07-22
Odsłon: 7804

OPOLSKA RADA TERENOWA DO SPRAW SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM
Wojewoda Opolski zarządzeniem nr 56/16 z dnia 6 maja 2016 r. na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w związku z art. 40 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., nr 90, poz. 557 ze zm.) oraz w związku z §4 ust. 2 i 4 oraz §4a ust. 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. z 1998 r., nr 113, poz. 723 ze zm.) – powołał Opolską Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działająca przy Sądzie Okręgowym w Opolu.  

Obszar działania Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu obejmuje teren województwa opolskiego, należący do właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Opolu.

W skład Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu wchodzą:
 1. Jerzy Połukord – Prezes Sądu Okręgowego w Opolu,
 2. ppłk Sabina Biela – dyrektor Zakładu Karnego w Opolu,
 3. Ewa Chmielewska – Baryliszyn – doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,
 4. ppłk Leszek Czereba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu,
 5. Elżbieta Gabryś – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy Województwa Opolskiego,
 6. por. Marcin Gomoła – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu,
 7. kpt. Leszek Giermaziński – dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich,
 8. Wacław Krawczuk – kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędy Wojewódzkiego w Opolu,
 9. Liliana Kapera – Kopczyk – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu,
 10. ks. Józef Krawiec – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich,
 11. mjr Andrzej Maciążek – szef Sekcji Kadr Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,
 12. płk Mirosław Rasławski – dyrektor Zakładu Karnego w Nysie,
 13. Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 14. Danuta Sieradzka, wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu,
 15. ks. Tadeusz Słocki – Diecezjalny Duszpasterz Więziennictwa Diecezji Opolskiej,
 16. Ignacy Sołtys – Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,
 17. płk Andrzej Tesarewicz – dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich,
 18. Piotr Wesołowski – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Opolu, 
 19. Mieczysław Wojtaszek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędy Wojewódzkiego w Opolu,
 20. ppor. Grzegorz Wójtowicz – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu,
 21. nadkom. Iwona Żurawska -  p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wojewoda Opolski w dniu 6 maja 2016 r. powołał Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu – Jerzego Połukorda na przewodniczącego Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
Do zadań Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu należy w szczególności:
 • organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 • opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 • koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających
  i zapobiegawczych,
 • podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 • dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 • inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.
Inauguracyjne posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu odbyło  się w dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Przydatna strona:
Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działająca przy Ministrze Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.