Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych ...

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą.

Dodano: 2011-02-08 14:51:23             Zmodyfikowano: 2015-10-23 14:59:13
Rejestr zmian
Uwierzytelnianie dokumentów
przeznaczonych do użytku za granicą.

Uwierzytelniania dokumentów można dokonać codziennie w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w godzinach od 9.00 do 14.00.
Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony, uwierzytelnienie dokonywane jest w następujący sposób:
  1. na dokumencie sądowym autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia
    - prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
    - prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny,
  2. na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
  3. na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
Powyższe uregulowania zawarte są w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 17,poz.164 z późn. zm.)
 
Wysokość opłaty skarbowej za poświadczenie jednego dokumentu wynosi: 26zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 j.t ). Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasach znajdujących się w Urzędzie Miasta Opola:
  • RYNEK RATUSZ, pokój nr 2  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 13.00)
  • PL. WOLNOŚCI 7/8, pokój nr 110  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 8.00 do 13.00)
lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Opola:

Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 – rachunek opłaty skarbowe
kod IBAN : PL
kod SWIFT : BIG BPLPW
W sytuacji uiszczania opłaty skarbowej przelewem internetowym - w tytule przelewu należy wpisać nazwisko notariusza, którego podpis będzie poświadczony oraz nr repertorium, a w przypadku orzeczenia sądowego sygn. akt i datę sporządzenia orzeczenia.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.