Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dodano: 2018-03-07 09:55:30             Zmodyfikowano: 2018-03-07 09:55:30
Rejestr zmian
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t. j. ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole.
 
Dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Opolu przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, tj.:
  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
  • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się,
  • prowadzenia zamówień publicznych,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • drobnych bieżących spraw życia codziennego.
Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.
 
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.