Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Obrót zagraniczny Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Dodano: 2012-05-21 14:02:00             Zmodyfikowano: 2016-10-06 08:24:43
Rejestr zmian

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów – na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (dotyczy krajów Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii: Austrii, Belgi, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch):
 1. wniosek do tut. Sądu o zarejestrowanie sprawy o egzekucję alimentów z zagranicy oraz o wystosowanie do właściwego organu zagranicznego Załącznika Nr V do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych – celem uzyskania danych dotyczących miejsca pobytu dłużnika.

  We wniosku należy wskazać swoje dane kontaktowe, tj. pełny, aktualny adres, a także dane dłużnika (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatni znany adres, numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, imiona rodziców dłużnika i wszystkie inne informacje dotyczące dłużnika, a umożliwiające ustalenie jego aktualnego miejsca pobytu).

  W celu uzyskania od właściwego organu zagranicznego również informacji dotyczących dochodów i majątku dłużnika, koniecznym jest dołączenie do wymienionego wniosku również odpisu orzeczenia zasądzającego alimenty w formie właściwej dla obrotu prawnego z zagranicą wraz z odpowiednim wyciągiem z orzeczenia, stanowiącym Załącznik I do cyt. Rozporządzenia – dla orzeczeń sądów polskich wydanych po dniu 18 czerwca 2011 roku oraz powództw wniesionych z tą datą, bądź Załącznik II do cyt. Rozporządzenia – dla orzeczeń sądów polskich wydanych do 18 czerwca 2011 roku
  - w języku polskim i kraju pobytu dłużnika
  .
 2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
 3. kopia orzeczenia zasądzającego alimenty (wyrok, postanowienie, ugoda)
 4. kopia odpisu aktu małżeństwa w sytuacji zmiany nazwiska
 5. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie (wg załączonego wzoru - pobierz).
Wyżej wymienioną dokumentację należy przesłać na adres Sądu Okręgowego w Opolu – VIII. Wydziału Wizytacyjnego z dopiskiem „Obrót zagraniczny”, bądź złożyć w biurze podawczym Sądu.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.