Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Lekarze sądowi

Lekarze sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:51             Zmodyfikowano: 2018-01-05 09:50:17
Rejestr zmian
Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Opolu, uprawionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność uczestników postępowania do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego z powodu choroby – na podstawie ustawy z dn.15.06.2007r.  o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz.849).

 
Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych
Uprzejmie zawiadamia się, iż celem zapewnienia łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z późn. zm.), a mianowicie lekarzy: 
  • posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie karanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • posiadających nieposzlakowaną opinię;
  • posiadających rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  • posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
Osoby zainteresowaniem zawarciem umowy na wykonywanie usług lekarza sądowego na podstawie wyżej cytowanych przepisów proszone są o złożenie pisemnego wniosku w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w budynku przy Placu Daszyńskiego 1, pokój 209 – II piętro, natomiast wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 77 54-18-110.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.