Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Kurator okręgowy

Kurator okręgowy

Dodano: 2009-07-30 21:44:06             Zmodyfikowano: 2018-05-09 13:41:53
Rejestr zmian
Kurator Okręgowy
Rafał Sitarz
Tel.  77 5419520
pokój  303
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych i nieletnich
Jadwiga Sawczuk
Tel. 77 54 19 522
pokój 305
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. karnych
Piotr Wesołowski
Tel. 77 54 19 522
pokój 305
Kierownik Biura Kuratora Okręgowego
Aleksandra Garbowska
Agnieszka Kotlarek
Tel. 77 54 19 523
faks: 77 54-19-521
e-mail:
pokój 304
Godziny pracy biura:
Poniedziałek- piątek 7.30-15.30
Dane kontaktowe:
45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a
pokój  304, III piętro

W sprawie skarg i wniosków kurator okręgowy przyjmuje  interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w Biurze Kuratora Okręgowego.

Informacje odnośnie pracy podległych Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej znajdują się na stronach internetowych poszczególnych  sądów rejonowych okręgu opolskiego
Kurator okręgowy  sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie  kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
 • wykonywanie działań niezbędnych  do prawidłowego funkcjonowania  kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
 • koordynowanie działalności kuratorów na terenie swojego działania;
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
 • nadzór nad pracą kierowników zespołu kuratorskiej służby sądowej;
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonywanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta, kurator okręgowy może zlecić kierownikowi kuratorskiej służby sądowej;
 • udział w planowaniu  i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
 • występowanie z wnioskami kadrowymi i finansowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w  okręgu;
 • nadzór nad  udzielaniem pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.