Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:52             Zmodyfikowano: 2017-10-13 12:53:51
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Czaja
Data wytworzenia informacji: 2017-10-12
Odsłon: 41263

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym sądowym może zostać osoba, która:
1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
Decyzję w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Opolu , pl. Daszyńskiego 1, pokój 221, II piętro. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 54-18-117.
W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić pracownikowi Sądu Okręgowego w Opolu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem lub nadesłać potwierdzone przez notariusza.
Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasach znajdujących się w Urzędzie Miasta Opola:
  • RYNEK RATUSZ, pokój nr 2  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 13.00)
  • PL. WOLNOŚCI 7/8, pokój nr 110  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 8.00 do 13.00)
lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Opola:
Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
– rachunek opłaty skarbowe
kod IBAN : PL
kod SWIFT : BIG BPLPW
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych
(Dz. U. z 2005 r., nr 15, poz.133) biegły sądowy zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Sądu Okręgowego w Opolu o:
          - utracie warunków do pełnienia funkcji biegłego (§ 6.1 pkt 2),
          - utracie możliwości korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich (§ 12.1 pkt 1),
          - każdej zmianie swojego adresu (§ 16.1 pkt 1),
          - zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące (§ 16.1 pkt 2),
          - toczącym się przeciwko mojej osobie postępowaniu karnym,
          - wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej mającego na celu
             ograniczenie uprawnień zawodowych lub ich zawieszenie.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.